Oddlužení OSVČ

Když se poprvé objevila možnost využít oddlužení k tomu, abychom eliminovali své dluhy, byly podmínky poměrně přísné. V podstatě nebylo možné využít oddlužení OSVČ, jelikož o dané smazání dluhů mohly požádat jenom lidé klasicky zaměstnání. Situace se však změnila a aktuálně dokážeme pomoci i těm, kteří vlastní živnostenský list. Stačí nás oslovit, a to prostřednictvím nástroje, který je oddlužení kalkulačka, pomocí které může náš poradce ihned vyhodnotit správné cesty, které se budou právě vašich dluhů, stejně jako oddlužení nemovitosti týkat.

Současné oddlužení OSVČ si poradí se soukromými, ale i podnikatelskými dluhy

Pokud se podíváme na to, jaké dluhy umí oddlužení fyzické osoby eliminovat, jsou to především dluhy soukromé. A to platí i v případě, kdy vyhledáváme oddlužení nemovitosti. Za určitých podmínek však může oddlužení OSVČ nabídnout i možnost eliminovat dluhy z podnikání. Pokud vás právě tato možnost zajímá, stačí nás kontaktovat a pomůžeme vám. A to v rámci kompletních služeb, které zahrnují sepsání a podání žádosti, stejně jako plnohodnotnou následnou péči spojenou s vaším hrazením dluhů.

V rámci oddlužení nemusíte hradit dluhy pouze splátkovým kalendářem

Je jasné, že zaměstnanec má garantovaný příjem a tak přesně ví, kolik mu přijde měsíčně na účet peněz. V tomto se může oddlužení OSVČ lišit. Proto nemusí být jedinou cestou, jak eliminovat dluhy pravidelný splátkový kalendář. Možnosti jsou i další. V rámci oddlužení může dojít k odprodeji našeho majetku, čímž získáme mimořádné peníze, kterými také budeme současné dluhy hradit. Nechybí ale ani možnost domluvit se na splátkách nepravidelných. Vše závisí na charakteru vaší žádosti a rozhodnutí soudu.

Oddlužení fyzické osoby umí eliminovat jakékoliv dluhy

Co je při oddlužení OSVČ hlavní podmínkou? Rozhodně to, že je třeba mít alespoň dva věřitele a závazky po splatnosti. Pokud toto splňujete, stačí nás oslovit a my už zajistíme, aby oddlužení fyzické osoby proběhlo k vaší plné spokojenosti. Co totiž není bráno v potaz, to je celková maximální výše vašich dluhů. Navíc ne vždy musíte uhradit všechny, jelikož až 70 % z nich může být odpuštěno.