Oddlužení manželů

Nejenom jako samostatná osoba, ale i jako pár můžeme o oddlužení žádat. Díky tomu máme možnost řešit nejenom své soukromé dluhy, ale můžeme vcelku dobře řešit i dluhy rodinné. Může se tak jednat jak o oddlužení nemovitosti, se kterou je spojeno například ručení, stejně jako se může jednat o možnost eliminovat běžné dluhy z půjček.

Jak si o oddlužení manželů požádat?

Cesta k oddlužení je stejná, jako v případě, kdy si žádáme sami. I zde je třeba vyplnit konkrétní žádost, kterou podáme na příslušný soud. Daná žádost o oddlužení manželů by měla obsahovat identifikační údaje obou z páru, stejně jako informace o dluzích, o majetku a také o příjmech. Jak současných, tak i plánovaných budoucích. Je jasné, že ne vždy je vyplnění takové žádosti jednoduché. Pokud tápete, může vám pomoci naše oddlužení kalkulačka, stejně jaké náš poradce, který nabídne své služby, kdy dokážeme realizovat oddlužení fyzické osoby doslova na klíč.

Podmínky oddlužení jsou stále stejné

Je jedno, zda jde o oddlužení manželů, nebo jednotlivce. Podmínky této možnost jsou stále stejné. Mezi hlavní patří nutnost mít alespoň dva věřitele, příjem či majetek, stejně jako je zde nutnost toho, že si o oddlužení žádáte poprvé ve svém životě. Co nerozhoduje, to je zdroj příjmu, kdy se může jednat jak o zaměstnání, tak může jít o neméně oblíbené oddlužení OSVČ. Tedy o situaci, kdy zisk plyne z naší podnikatelské činnosti.

Výhod daného oddlužení fyzické osoby je několik

Podívejme se také na hlavní výhody, které oddlužení manželů může přinášet. Je to určitě nižší administrativa, jelikož je podávána pouze jedna jediná žádost. Stejně tak je pozitivem i informace o příjmu, který se tak v případě žádosti dvou jedinců sčítá. Je tedy logicky vyšší, než v případě samostatné žádosti o oddlužení fyzické osoby. Posledním pozitivem je to, že i v tomto případě můžete využít našich služeb.