O oddlužnění si může požádat skutečně každý

Komu je určeno oddlužnění? Dá se říci, že skutečně každému, kdo potřebuje eliminovat své dluhy. Jednou z hlavních podmínek je totiž jenom to, že se musí primárně jednat o fyzickou osobu. Dále už jsou podmínky poměrně benevolentní. S nimi souvisí to, že kalkulačka oddlužnění a následná realizace celého postupu je určena těm, kteří mají alespoň dva závazky po splatnosti. Podíváme-li se i na konkrétní specifikace osob, je třeba dodat, že nemusí jít nutně jenom o jednotlivce. Současná zákonná úprava totiž umožní oddlužit také manželské páry. Tedy vás a vaši manželku, stejně jako i případného manžela.

O oddlužnění může požádat zaměstnanec

V odpovědích na vaše otázky budeme pokračovat dále. V rámci toho musíme odpovědět i to, že na oddlužnění může dosáhnout také osoba, která je zaměstnancem. Jde tedy primárně o člověka, který měl práci, má práci a také ji mít v budoucnu bude. To je nutné hlavně z toho důvodu, že v samotné žádosti jsou vyžadovány informace o stávajícím, ale i budoucím příjmu. Ty se týkají jak oddlužení nemovitosti, tak i osoby jako takové. Čím vyšší samozřejmě příjem je, tím je větší šance jak na schválení, tak i na eliminaci současných dluhů. Záleží ale i na tom, kolik jich celkově je, nebo na tom, jaké výše dosahují.

Aktuální insolvence a způsob oddlužnění umožní podat žádost i podnikatelům

Nejsou to jenom zaměstnanci, kteří mohou najít cestu z dluhů. Jsou to také podnikatelé. Proto se stává oddlužení OSVČ velmi oblíbenou možností těch, kterým vznikly dluhy osobního charakteru, a jejich podnikatelský příjem není takový, aby je byly schopni zvládnout. Rozhodně nezapomínejme ano na další důležitý fakt, který se podnikatelů týká. Aktuální insolvence a způsob oddlužnění totiž dokáže jednoduchým způsobem eliminovat také dluhy, které původně vznikly jako podnikatelské. Zde je však nutné dodržet specifický postup spojený s tím, aby byly dluhy převedeny pod samotnou osobu.